Chào mừng quý vị đến với Website của vu_binh_nga.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài toán gốc tìm hai số khi biết các điều kiện của hai số đó

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: binhdangthuc@yahoo.com.vn
Người gửi: Đặng Thúc Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:02' 09-10-2011
Dung lượng: 124.3 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
Cho hai số
12 và số 4
Ta có
12 + 4=16
12:4=3
Ta có
12- 4= 8
12:4=3
Biết
a+b=16
a:b=3
Ta có
12+4=16
12- 4=8
Biết
a-b=8
a:b=3
Biết
a+b=16
a - b=8
Cho hai số
a và b biết
Làm thế nào để tìm lại hai số ban đầu khi biết các điều kiện của hai số đó
Tặng Mìn
binhdangthuc@yahoo.com.vn
Cho hai số
12 và số 4
Ta có
12- 4=16
12:4=3
Ta có
12- 4=16
12:4=3
Biết
a+b=16
a:b=3
Ta có
12+4=16
12-4=8
Biết
a-b=8
a:b=3
Biết
a+b=16
a - b=8
Cho hai số
a và b biết
Làm thế nào để tìm lại hai số là 12 và 4 khi biết các điều kiện của hai số đó
Tặng Mìn
binhdangthuc@yahoo.com.vn
Cách giải các bài toán nói trên
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu
a + b = 16
a – b = 8
Coi số bé đã biết ,biểu diễn nó bằng một đoạn thẳng , số lớn sẽ là một đoạn thẳng dài hơn 8 đơn vị
8
16
Hai lần số bé là : 16 – 8 = 8
Số bé sẽ là 8 : 2 = 4
Số lớn sẽ là : 16 – 4 = 12
Hoặc 4 + 8 = 12
binhdangthuc@yahoo.com.vn
Cách giải các bài toán nói trên
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ
a + b = 16
a : b = 3
Coi số bé đã biết ,biểu diễn nó bằng một đoạn thẳng , số lớn sẽ là một đoạn thẳng dài gấp 3 lần đoạn thẳng biểu diễn số bé
2 phần
16
Tổng số phần bằng nhau là
1 phần + 3 phần = 4 phần
Số bé sẽ là 16 : 4 = 4
Số lớn sẽ là : 4 × 3 = 12
1 phần
binhdangthuc@yahoo.com.vn
Cách giải các bài toán nói trên
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ
a - b = 8
a : b = 3
Coi số bé đã biết ,biểu diễn nó bằng một đoạn thẳng , số lớn sẽ là một đoạn thẳng dài gấp 3 lần đoạn thẳng biểu diễn số bé
8
hiệu số phần bằng nhau là
3 phần - 1 phần = 2 phần
Số bé sẽ là 8 : 2 = 4
Số lớn sẽ là : 4 × 3 = 12
1 phần
binhdangthuc@yahoo.com.vn
binhdangthuc@yahoo.com.vn
Để trở thành những bài toán có lời văn chúng ta cần làm gì ?
Để trở thành một bài toán có lời văn chúng ta chỉ cần cho hai số a và b trở thành các đồ vật , con người , con vật ,cỏ cây …….Tức là thay a, b bằng những danh từ khác nhau ……hoặc có thể diển tả bằng nội dung hình học Có thể gọi a,b là chiều dài và chiều rộng của một hình chử nhật và cho biết các điều kiện trên thì nó sẻ trở thành những bài toán khác nhau nhưng cùng một cách giải
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu
Biết
a+b=16
a - b=8
Một chuồng gà gồm 16 con trống và mái . Biết rằng số gà trống nhiều hơn số gà mái là 8 con
Hỏi chuồng gà có mấy con gà trống , mấy con gà mái
Một hình chử nhật có nữa chu vi là 16m .Biết rằng chiều dài lớn hơn chiều rộng là 8m
Tính diện tích hình chử nhật đó
binhdangthuc@yahoo.com.vn
Tìm hai số khi biết tổng và và tỉ
Biết
a+b=16
a : b= 3
Một chuồng gà gồm 16 con trống và mái . Biết rằng số gà trống gấp 3 lần số gà mái
Hỏi chuồng gà có mấy con gà trống , mấy con gà mái
Một hình chử nhật có nữa chu vi là 16m .Biết rằng chiều dài gấp 3 lần chiều rộng
Tính diện tích hình chử nhật đó
binhdangthuc@yahoo.com.vn
Tìm hai số khi biết hiệu và và tỉ
Biết
a - b= 8
a : b= 3
Một chuồng gà có số gà trống nhiều hơn số gà mái là 8con . Biết rằng số gà trống gấp 3 lần số gà mái
Hỏi chuồng gà có mấy con gà trống , mấy con gà mái
Một hình chử nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 8m .Biết rằng chiều dài gấp 3 lần chiều rộng
Tính diện tích hình chử nhật đó
binhdangthuc@yahoo.com.vn
Chúc mìn học toán thật tốt nhé
Bác Bình
binhdangthuc@yahoo.com.vn
 
Gửi ý kiến

ẢNH THÀNH VIÊN