Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Ngọc Yến Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trãi
Quận/huyện Quận Thanh Xuân
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu Giáo viên Toán Trung học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 309 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 88 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 282382 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

ẢNH THÀNH VIÊN